martes, 11 de noviembre de 2008

20081111 Asilo e telefonía móbil

O CONCELLO PORÁ EN MARCHA UN REGULAMENTO INTERIOR DO HOSPITAL ASILO QUE LLE PERMITIRÁ ACCEDER A AXUDAS DA XUNTA PARA MELLORAR A SÚA SITUACIÓN ECONÓMICA.
Ribadeo, 11 de novembro de 2008. No vindeiro pleno do Concello someteráse a aprobación inicial o regulamento de réxime interior do Hospital Asilo, prezo público e modelo de contrato de servizo de ditas instalacións. O rexedor, Fernando Suárez, asegura que se trata "de regularizar unha situación que ao longo do tempo non estivo ben regulada e a día de hoxe esta entidade benéfica xestionada por unha congregación relixiosa ten máis gastos que ingresos e trátase de que este déficit que se vai incrementando ano tras ano non poña en perigo o servizo".
O alcalde sinala que "pretendemos que o Asilo teña unha autonomía financieira para seguir prestando o servizo e en todo caso mellorando o servizo que debe prestar. Queremos crear un regulamento de dereitos e de obrigas dos usuarios que non existía ata o de agora; queremos regulalo a través dun contrato de servizos que tampoco existía e con esta regulación o Hospital Asilo podería pedir subvencións á Xunta, en concreto a Vicepresidencia xa que ata o de agora non era posible, e os usuarios tamén poderían ser obxecto desas axudas".
Ordenanza telefonía móvil
Na vindeira sesión plenaria tamén se verá a denominada ordenanza de aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interés xeral. Fernando Suárez asegura que "pretendemos que as compañías de telefonía móvil que están a operar no noso territorio paguen por elo. Non é xusto… moitas das chamadas son de móvil a móvil, pero tamén hai moitas de móvil a fixo, polo tanto para chamar de móvil a fixo estáse a utilizar o subsolo por onde pasan as redes de comunicación e a día de hoxe as empresas que operan con telefonía fixa sí que pagan aos Concellos por esta ocupación do subsolo municipal. As empresas de telefonía móvil tamén empregan o subsolo para operar de móvil a fixo e é polo que creamos esta ordenanza coa que pretendemos gravar dunha maneira simbólica primeiro e para que non sexa inxusto que as de fixa paguen e as de móvil non".
O alcalde ribadense di que "unha serie de Concellos hai un tempo en Cataluña iniciaron este modo de gravar mediante estas ordenanzas que foi recurrido por varias operadoras, pero houbo unha serie de sentencias dándolle a razón ao Concello de que se axustaban a dereito este tipo de normativas. Hai algún Concello na nosa comunidade autónoma que o está a levar adiante e nós por suposto tamén porque nos parece do máis progresista facer esto". Fernando Suárez conta "con que a ordenanza vaia para adiante. Non se trata de ir contra os usuarios senón de que paguen as empresas polo aproveitamento do subsolo que noutro tipo de servizos xa o están pagando agora".
FERNANDO ASILO - Share on Ovi

No hay comentarios:

 
Free counter and web stats