martes, 28 de octubre de 2008

20081028 Novo camión para a recollida de lixo

RIBADEO CONTA CUN NOVO CAMIÓN PARA A RECOLLIDA DO LIXO. O VEHÍCULO QUE TEN UNHA CAPACIDADE DE 18 METROS CÚBICOS FÓILLE ENTREGADO HOXE AO CONCELLO.
Ribadeo, 28 de outubro de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez e o delegado provincial de Medio Ambiente, Eduardo Vidal presidiron o acto de entrega ao Concello do novo camión para a recollida do lixo. O rexedor dixo que "grazas a unha importantísima aportación da Consellería de Medio Ambiente duns 120.000 euros se sufragou o custe deste camión que está nos 140.000 euros. É decir que o Concello só aporta uns 20.000".
Fernando Suárez asegura que o camión "era absolutamente necesario porque dos dous vehículos que tiña o Concello de Ribadeo destiñados á recollida do lixo, un deles, un camión Pegaso moi vello xa non podía máis e hai xa unha temporadiña dixo que definitivamente non volvía andar. A partires de aí realizamos unha serie de xestións coa Consellería de Medio Ambiente e hoxe está aquí o seu delegado para o acto de entrega deste vehículo que vai resolver unha eiva moi importante que tiñamos".
O alcalde engade que "agora xunto co outro camión que adquirimos hai uns seis anos e que funciona perfectamente incorporamos ao parque de maquinaria municipal un novo vehículo Mercedes cunha capacidade de 18 metros cúbicos cando o anterior só tiña 10. Polo tanto, pensó que hoxe o parque de maquinaria do Concello é un pouco máis moderno e ten un novo vehículo exemplar e temos que estarle agradecidos á Consellería de Medio Ambiente".
FERNANDO ENTREGA CAMIÓN - Share on Ovi

lunes, 27 de octubre de 2008

20081027 Sepes e o polígono industrial

FERNANDO SUÁREZ ESTÁ SATISFEITO COA INVERSIÓN DE 5,9 MILLÓNS DE EUROS QUE REALIZARÁ SEPES NA URBANIZACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL.
Ribadeo, 27 de outubro de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, amósase moi satisfeito coa inversión de 5,9 millóns de euros que realizará SEPES na urbanización do polígono industrial. O rexedor dixo que "a noticia prodúcese despois de tantas esperas, de tantas discusións, de tantas controversias políticas… desde logo hoxe os veciños e as veciñas de Ribadeo poden estar ben contentos, porque eu tamén o estou. Pode ser un dos días máis felicas do mandato deste goberno municipal, pero desde logo de toda a Corporación, dado que por fin se van licitar as obras do tan ansiado, do tan esperado polígono industrial de Ribadeo".
Suárez Barcia lembra que "esto hai uns meses que se desbloqueou de maneira irreversible para que puidese ser unha realidade. Ocorreu grazas á mediación da Consellería de Industria, grazas a Fernando Blanco despois de dialogar con SEPES, con Begasa... se puido levar adiante a planificación para unha construcción inmediata do que é a subestación de enerxía eléctrica da que se beneficiará non só o polígono industrial senón tamén a propia vila e o propio concello de Ribadeo".
O alcalde segue a contar que "tres meses despois SEPES por fin aproba proseguir co trámite da construcción do polígono industrial de Ribadeo e agora contamos que nos próximos días saia no BOE o anuncio de licitación das obras do tan demandado polígono. En tempos coma os que corren agora nos que a economía productiva debe ser o motor social, desde logo ¿qué mellor que darlle a Ribadeo un espazo para que a economía productiva se poida asentar? Esto a corto ou medio prazo veremos como se converte nun revulsivo económico para todos os veciños e veciñas deste concello que hoxe deben estar de noraboa".
FERNANDO SEPES - Share on Ovi

20081027 Desplome en vivenda

O ALCALDE ORDEA PRECINTAR A VIVENDA QUE SUFRIU UN DESPLOME NAS ÚLTIMAS HORAS NO CASCO VELLO DE RIBADEO. O CONCELLO BUSCA ALOXAMENTO PARA A MULLER QUE VIVÍA NESA CASA NUNHA SITUACIÓN PRECARIA.
Ribadeo, 27 de outubro de 2008. Nas últimas horas desplomábase a parte traseira dunha casa ubicada na rúa Antonio Otero, no casco vello de Ribadeo. A vivenda, segundo explica o alcalde, Fernando Suárez, "estaba nun estado lamentable do que advertimos hai algún tempo… desplomóuse a parte traseira do inmoble e parte dos escombros chegaron á rúa da Muralla. Na casa vivía unha señora nunhas circunstancias bastante precarias das que xa tiñamos advertido ao xulgado de Mondoñedo hai meses e agora en vista desta situación eu ordenei o precintado do inmoble e a esta muller estámoslle buscando transitoriamente un lugar onde poida durmir en tanto os seus familiares non se fan cargo dela". O rexedor engade que "ao mesmo tempo os técnicos municipais están contactando con Patrimonio e con Vivenda da Xunta acerca de cales son as medidas que hai que tomar agora de xeito inmediato, si é necesario tamén con execución subsidiaria no caso de que os propietarios non actúen rápidamente para evitar que se siga desprendendo e que poda afectar á seguridade pública".
Proxectos de rehabilitación
Fernando Suárez volta a "poñer o dedo na chaga da situación do casco vello de Ribadeo, de moitos dos inmobles que se encontran nunha situación realmente mala e que despois de estar tomando medidas nos últimos meses desde o goberno municipal vemos os primeiros froitos. Hai moitos propietarios que prácticamente non viven aquí, pero que xa están empezando a traer proxectos de rehabilitación, o que nos indica que vai ser a liña que vamos ter que seguir desde o Concello e en todo caso endurecéndoas ainda máis". O alcalde de Ribadeo asegura que "non pode ser que nos estea pasando cada dous por tres desprendementos de fachadas, vivendas que se caen… esto non pode ser. Levamos desde hai un tempo actuando, fixemos xa dúas execucións subsidiarias porque os seus propietarios fixeron caso omiso ás nosas advertencias e esto contrasta tamén coas críticas que por parte da Corporación Municipal lle fan ao equipo de goberno por teimar en que os propietarios poidan rehabilitar esas vivendas".
Man dura
Fernando Suárez recalca que "esa política vámola seguir e máis imos redoblar esforzos ata conseguir que o casco vello sexa un lugar seguro para transitar, agradable para vivir e que sexa unha fonte de riqueza desde o punto de vista turístico e que todas estas inversión públicas que se están a realizar servan para algo. Eu confío en que así será dentro de pouco, pero entretanto tomaremos as medidas coercitivas e subsidiarias que estimemos pertinentes de cara a garantir a seguridade pública dos que viven alí e dos que transitan polo casco vello".
FERNANDO DESPLOME - Share on Ovi

20081027 Calidade para as praias

AS PRAIAS DE AS CATEDRAIS E OS CASTROS RECIBEN A Q DE CALIDADE QUE LLES VEN DE CONCEDER O INSTITUTO PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA.
Ribadeo, 27 de outubro de 2008. As praias de As Catedrais e Os Castros recibían estes días en Xixón a Q de calidade que lles concede o Instituto para a Calidade Turística Española, segundo daba a coñecer nesta xornada o concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro.
O edil nacionalista asegura que "o Concello de Ribadeo implantou nas praias de As Catedrais e Castros un sistema de calidade e medio ambiente co fin de lograr a satisfacción de todos aqueles que nos visitan dotándoas duns servizos de calidade, seguridade e ornato. Sabemos que o litoral é un ben común e por eso queremos facer partícipes a todos os usuarios das praias así como a aqueles que realizan actividades nelas, como poden ser os empresarios de hostelería".
Cupeiro engade que "a día de hoxe contamos coa certificación do sistema que nos foi entregado o xoves en Xixón, despois de pasar polas etapas de lanzamento, desenrolo, mellora continua e ao final a consolidación. Por tanto as nosas praias xa contan con regularidade coa bandeira azul e agora coa marca de calidade concedida polo Instituto para a Calidade Turística Española".
O concelleiro de Medio Ambiente considera que "debemos desde o Concello seguir loitando para facer compatible o turismo coa protección do medio ambiente dentro da Rede Natura 2000, a través do LIC das Catedrais. Esperamos, si a crise nolo permite, levar a cabo o proxecto que estamos diseñando para facer deste entorno algo do que realmente nos sintamos orgullosos sin facer ningún dano ao monumento natural".
HORACIO CALIDADE - Share on Ovi

viernes, 24 de octubre de 2008

20081024 Parque de indianos

O CONCELLO ACEPTA AS EXPLICACIÓNS DE MEDIO AMBIENTE PARA MODIFICAR O PROXECTO INICIAL DO PARQUE DE INDIANOS.
Ribadeo, 24 de outubro de 2008. O concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro, asegura que "o equipo de goberno do Concello de Ribadeo aceptamos as explicacións dadas pola Consellería de Medio Ambiente a través do informe emitido por esta sobre o xardín de Indianos". O edil nacionalista di que "como responsable de Parques e Xardíns, debo decir que estiven presente cando se fixo o replanteo, e se encontraron con que as medidas indicadas no proxecto eran o dobre da realidade, ousexa imaxínense facer unha casa de 400 metros cadrados nunha finca de 200. Sería imposible ¿verdade?".
Horacio Cupeiro entende que "a Consellería tiña a obriga de modificar o proxecto e presuntamente a propia Consellería púxose en contacto co Sr.Valdeón e incluso ofrecéronlle a execución da obra, e ao parecer o Sr.Valdeón desestimóuno por non poder executala con ese presuposto. Mediante o novo proxecto houbo que reducir o número de árbores, eliminóuse unha pérgola, modificóuse a fonte, pero non na súa orientación, cambiáronse dúas araucarias por dous magnolios; as zonas duras son as mesmas e o cascallo de pino, tamén ven no proxecto".
O concelleiro de Medio Ambiente lembra que "o adxudicador, segundo o prego no documento 3 di que a obra poderá ser modificada, disminuida, aumentada ou suspendida total ou parcialmente. Logo a Consellería tivo que facelo por razón de espazo, e estou seguro que coa mellor disposición posible en beneficio de Ribadeo, e pensando tamén nos filántropos da emigración que de forma altruista no seu día se acordaron da súa terra natal".
Informe de Medio Ambiente
Cupeiro da lectura ao informe que a Consellería de Medio Ambiente lle remitiu ao alcalde de Ribadeo e que di así:
"-que ese proxecto foi iniciado diante desta Consellería polo anterior alcalde, D.Balbino Pérez Vacas; -que unha vez que a Consellería decidiu financialo, encargou á empresa TRAGSA a execución das obras. Para elo procedeu á formalización do preceptivo replanteo, acontecendo:
-que as medicións que reflectía o proxecto non se axustaban ás dimensións reais do xardín; -que o proxecto inicial contemplaba a eliminación da maioría da masa arbórea existente. Por esta circunstancia o Servizo Técnico desta Delegación Provincial, postulou respectar as árbores que estiveran en boas condicións, e proceder a eliminar somentes aquelas secas, enfermas ou as que presentaban un crecimento inviable por causas da súa localización; -que para extraer as cepeiras e raíces das árbores retiradas, procedéuse a escavar en profundidade. Situación que propiciou a aparición dunha tubería de fibrocemento duns 80 anos de antigüidade que abastecía de auga a unha oa parte da vila de Ribadeo. Nese momento, realizóuse outro reformado e procedéuse á súa substitución por unha de polietileno; -que na primeira parte do xardín, debido a que os caixóns de madeira limitan en grande medida o crecimento normal das araucarias (dúas) que se propoñían plantar neles, decidíuse subsituilas por dous magnolios; -que noutra zona, por motivos estéticos, eliminóuse unha pérgola e substituíronse dúas proxectadas de tubo galvanizado, por outras de madeira laminada; que no contorno da fonte, que no proxecto estaba sen definir, e co gallo de respectar tres árbores existentes de grande porte, modificáronse as dimensións desta (rediseñóuse de menor tamaño), e procedéuse a eliminar o recheo proxectado na súa parte traseira. Incluíronse no diseño uns carreiros de area; -que no proxecto inicial, non ía contemplado ningún sistema de iluminación no xardín, situación que mudou coa colocación de nova farolas que sen dúbida aledarán o lugar en horario nocturno".
O informe de Medio Ambiente tamén di que "para efectuar o correspondente replanteo, o responsable da empresa adxudicataria, o director de obra designado por esta Delegación Provincial, o Xefe de Servizo de Conservación da Natureza e mailo proxectista acordaron reunirse en Ribadeo para efectuar os cambios oportunos. Debido á non comparecenza deste, esta Delegación Provincial, para evitar máis demoras na execución das obras, resolveu que realizaran o devandito reformado conxuntamente os servizos técnicos de TRAGSA e os de Conservación da Natureza desta Delegación. Tamén poño no teu coñecemento, que a propia TRAGSA, cando sacou a concurso a realización da obra, púxose en contacto coa empresa do proxectista para que participara na oferta. O mesmo declinou facelo aducindo a escasa marxe comercial resultante da execución de tal proxecto. Coméntoche para rematar, que as modificacións en ningún momento pretenderon desvirtuar o proxecto, senón adaptalo ás condicións naturais do lugar, respectando o máis posible a conservación dos seus valores naturais".
HORACIO INDIANOS - Share on Ovi

20081024 Recuperación de cetáreas

FERNANDO SUÁREZ ASEGURA QUE A RECUPERACIÓN DAS CETÁREAS DE RINLO SERÁ UN ALICIENTE QUE LEVARÁ TURISMO A ESA ZONA DURANTE TODO O ANO.
Ribadeo, 24 de outubro de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, considera que o proxecto de recuperación das cetáreas de Rinlo "suporá un revulsivo económico, social e positivo para Ribadeo e singularmente para Rinlo. A vocación que ten Rinlo de pasar de ser un pobo mariñeiro a converterse en pobo vinculado ao turismo e aos servizos, con esta inversión que dentro de pouco esperemos que se comence a executar porque xa estamos finalizando o proxecto de redacción, suporá recuperar as cetáreas desa zona".
O rexedor engade que "algunha delas será para pesca sin morte, algo que xa existe noutros lugares de Galiza e que ten o atractivo turístico sobre todo de cara ás familias que teñen nenos pequenos e que poden asistir seguros a practicar a pesca sin morte".
Outra das cetáreas, segundo Fernando Suárez, "a que estivo a funcionar ata hai poucos anos aí é onde se pode facer unha especie de acuario co máis singular e característico da nosa riqueza do mar no que ten que ver co marisco e con determinados tipos de peixe da nosa zona".
Para o alcalde "todo esto de recuperar un patrimonio etnográfico abandoado desde hai tempo o que vai supoñer para os habitantes de Rinlo é unha progresiva afluencia de visitantes que ademáis non só vai ser ao longo do verán senón que será ao longo de todo o ano. Ribadeo no seu conxunto moitas veces din que é moi bonito e que ten moitas cousas que ver, pero quizáis non teña determinadas actividades que se poidan facer cando non hai sol e non hai praia. Ribadeo con todo esto, coa ruta do tren mineiro que será outro revulsivo importante desde o punto de vista turístico, vai ser definitivo para consolidarnos coma lugar de recepción turística importante".
Fernando Suárez lembra que o Concello, con Horacio Cupeiro, edil de Medio Ambiente e profundo coñecedor desa zona, ademáis do propio alcalde e Costas "levamos máis dun ano traballando para que este proxecto se converta en realidade".
FERNANDO CETÁREAS - Share on Ovi

jueves, 23 de octubre de 2008

20081023 Estradas N640 e N642

FOMENTO ESTÁ A REDACTAR OS PROXECTOS PARA MELLORAR O FIRME NAS ESTRADAS N-640 E N-642 ENTRE PORTO E A PONTENOVA E ENTRE PORTO E RIBADEO. ASÍ LLO CONFIRMARON NAS ÚLTIMAS HORAS AO ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ.
Ribadeo, 23 de outubro de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recibiu nas últimas horas un escrito da Demarcación de Estradas do Estado en Lugo, no que lle aseguran que "a Unidade de Estradas está a redactar dous proxectos de mellora do firme: un afecta á N-640 no tramo entre Porto e A Pontenova e o outro á N-642 no treito entre Porto e Ribadeo".
O rexedor asegura que "como alcalde de Ribadeo sempre estiven preocupado pola situación destes viais que debo decir que non é nova. A situación degradada destes tramos de estrada está así desde hai tempo, non é algo que se degradara nos últimos tres ou catro meses, senón que ven desde moito atrás". Fernando Suárez explica que "xa tiñamos iniciado conversas no seu momento coa Demarcación de Estradas en Lugo que pertence ao Ministerio de Fomento e ao non daren resultado contactei persoalmente co xefe da Unidade, Narciso González Florido e lle pedin que o que a min me decía verbalmente o enviase por escrito para que conste a intención do Ministerio do Fomento que di que agora están redactando uns proxectos de mellora do firme que vai de Ribadeo a Porto e de Porto á Pontenova. Polo menos esa é a zona que lle decíamos que ten un estado moi lamentable e que cando chove ou cando fai mal tempo se intensifican os accidentes de tráfico".
O alcalde confía en que "agora estes proxectos se liciten enseguida e se proceda a executalos canto antes. Él tamén é receptivo a esta mensaxe que lle mandamos desde Ribadeo e que ademáis por outra banda tanta polémica estivo a dar nos últimos meses a nivel político, pero confiamos en que Fomento se poña as pilas, acabe de redactar estes proxectos que nos argumentan que están facendo e que os liciten dunha vez".
FERNANDO ESTRADAS - Share on Ovi

miércoles, 22 de octubre de 2008

20081021 Axuda para a mellora da rede de abastecemento de auga

O ALCALDE DE RIBADEO DEMANDA AXUDA Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA MELLORAR A REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DO CONCELLO.
Ribadeo, 21 de outubro de 2008. No encontro que mantivo esta mañá en Santiago o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, co conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, éste expúxolle "a situación un tanto preocupante da rede de abastecemento de auga. O abastecemento principal ao que é a vila de Ribadeo e a unha parte importante do Concello ven desde Vilarbetote en Trabada e discorre por unha liña de 22 kilómetros que ten máis de 33 anos e que se atopa bastante obsoleta". O rexedor di que "da problemas de roturas cada pouco ainda que os veciños casi nunca se enteran. A empresa concesionaria nos está a advertir que quizáis un día poida haber unha rotura grande, e como a traída é moi vella e o depósito de acumulación de auga que está en Santa Cruz é ridículo para o que é a vila hoxe en día, pois non hai capacidade de almacenamento e quizáis si se rompe a acometida principal Ribadeo poidera quedar sen auga en poucas horas, si a rotura é importante".
Suárez Barcia asegura que "sabemos e somos conscientes de que non é unha cuestión que se poida resolver de hoxe para mañá, pero é algo que a Xunta, a Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia deben ter presente para poder aproveitar, por exemplo, fondos europeos para proceder por unha banda, a axudar a renovar o que é a acometida de captación de auga de 22 kilómetros de lonxitude entre os concellos de Trababa e Ribadeo e por outra banda, á construcción dun novo depósito de auga que sirva para regular caudal e dar unha presión axeitada". O alcalde engade que "deso saben moitas familias de parroquias coma Vilaframil ou Piñeira que ás veces teñen problemas de presión e son os primeiros en padecer a falta dun depósito que poida regular dita presión, sobre todo, no caso de que se produza unha continxencia".
O rexedor ribadense considera que "o conselleiro foi receptivo a estas peticións que xa lle fixemos chegar noutras ocasións por outras vías e comprometéuse a estudialo seriamente e a darnos noticias dentro dun tempo, que nós agardamos que sexan positivas para os veciños de Ribadeo".
Manuel Vázquez e Fernando Suárez falaron do abastecemento de auga de Ribadeo esta mañá en Santiago despois de asinaren un protocolo de colaboración para a adquisición dun camión destiñado á recollida dos residuos sólidos urbáns.
FERNANDO AUGA - Share on Ovi

20081021 Proxecto de saneamento de Piñeira

O PLENO DO CONCELLO APROBOU POR UNANIMIDADE O PROXECTO DE SANEAMENTO NA ZONA DE PIÑEIRA. UNHA OBRA QUE SUPORÁ UN INVESTIMENTO DE 200.000 EUROS.
Ribadeo, 21 de outubro de 2008. O pleno extrarodinario e urxente que onte se desenvolveu no Concello de Ribadeo aprobou por unanimidade o proxecto de saneamento na zona de Piñeira que suporá un investimento de 200.000 euros. O alcalde, Fernando Suárez, agarda que "Augas de Galicia execute de maneira íntegra este orzamento para continuar ampliando a rede de saneamento integral. Unha rede que se empezou a facer hai varios anos e que ainda non está operativa. Vai desde A Devesa ata Vilaselán e estará lista cando a depuradora nova empece a funcionar unha vez que se constrúa".
O rexedor di que "esta arteira principal non sentido senón se vai desenvolvendo, polo tanto desde o Concello preparamos un proxecto para empezar a facer ramificacións desta rede principal e propuxémoslle a Augas de Galicia empezar pola parroquia de Piñeira no lugar de Dompiñor. Ao mesmo tempo este proxecto de 200.000 euros vai conectar o colector xeral construido hai poucos meses con todo o núcleo de Dompiñor e ademáis quedaría operativo ao pé da estrada xeral para poder continuar nun futuro cara Folgosa ou para completar a parroquia de Piñeira".
Fernando Suárez engade que "o Concello aprobou o proxecto e agora poñerá a disposición da Consellería de Medio Ambeinte os terreos, os camiños públicos por onde pasará ese saneamento. Agardo que Augas de Galicia o aprobe canto antes e que nos poñamos a traballar para executalo. É un tema importante que se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos con representación no Concello de Ribadeo".

20081021 Petición extemporánea de Balbino Pérez

O VOCEIRO DO BNG, VICENTE CASTRO, CONSIDERA QUE CHEGA FORA DE TEMPO A REVISIÓN PLANTEXADA POLO EX ALCALDE, BALBINO PÉREZ VACAS, RECLAMANDO OS PRETO DE 13.000 EUROS QUE DEIXOU DE PERCIBIR CANDO LLE RETIRARON O SOLDO EN ABRIL DE 2007.
Ribadeo, 21 de outubro de 2008. O voceiro do BNG e concelleiro de Economía, Vicente Castro, considera que chega fora de tempo a revisión plantexada polo ex alcalde, Balbino Pérez Vacas, reclamando os preto de 13.000 euros que deixou de percibir cando lle retiraron o soldo en abril de 2007. Castro asegura que "consideramos que si naquel momento se decidiu que non era políticamente correcto revisar ou anular o acordo agora o momento é menos oportuno nos tempos que corren e dada a situación precaria das arcas do Concello".
O edil nacionalista engade que "nós non entramos a valorar outra cousa. No seu día nós tomamos unha postura que consideramos axeitada e o que simplemente acordamos agora é non acceder a esa revisión proposta e nada máis. Non nos parece oportuna. Naquel momento o noso concelleiro e tenente de alcalde tivo que incorporarse ao día seguinte ao seu posto de traballo e o Sr. Pérez Vacas tamén puido facelo".

sábado, 18 de octubre de 2008

20081017 Actividades do programa de Drogodependencias

ENTRENAMENTO EN HABILIDADES SOCIAIS, CINENSINO E KOMIKEA II SON ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS QUE HOXE SE PRESENTOU EN RIBADEO.
Ribadeo, 17 de outubro de 2008. O programa de prevención de drogodependencias que hoxe se presentou en Ribadeo inclúe actividades para rapaces de primaria e de secundaria e tamén destiñadas ao ámbito familiar. O alcalde, Fernando Suárez, dixo que "imos levar adiante un feixe de actividades de cara ao curso 2008-2009 facéndoo transversal desde o ámbito educativo, pasando pola familia, a xuventude, a incorporación social…".
Segundo explicou tamén a responsable do programa, Mónica Fernández Lamparte, os alumnos de primaria participarán no denominado Entrenamento en Habilidades Sociais "trátase dun programa de 4 sesións dirixido a alumnos de 5º e 6º curso dos colexios de Ribadeo, Trabada, Barreiros e A Pontenova, no que a apreden a perdir perdón, a falar en público, a decir que non, a decir cousas agradables. E tamén se repartirán os materiais didácticos de prevención do consumo de drogas editados pola Consellería de Sanidade e que son completamente novos este ano. Farámolos chegar a 1.164 alumnos".
Proxección en galego
Para secundaria está prevista a celebración dunha nova edición de Cinensino, un programa dirixido a alumnos de 1º e 2º da ESO dos IES Dionisio Gamallo Fierros e Porta da Auga. Fernández Lamparte asegura que "se proxectarán tres películas e a novidade deste ano é que unha será en galego. Trátase de Pradolongo. Tamén haberá reparto de material didáctico entre os rapaces dos IES de Ribadeo e da Pontenova e celebraráse a segundo edición de Komikea, un programa dirixido a alumnos de 3º e 4º da ESO no que actúan coma mediadores e tras unhas sesión de formación en drogodependencias e outras sobre como elaborar un comic, eles mesmos elaboran os seus comics preventivos que despois se reparten entre todos os mozos e mozas de Ribadeo de entre 15 e 20 anos, escolarizados nos IES do Concello". Os alumnos de secundaria tamén participarán na campaña ¿E si che toca a ti?
O programa de prevención de drogodependencias tamén actúa no ámbito da familia, co reparto da publicación Cousas que che interesan como pai/nai "que chegará a 624 familias con fillos en idades dos 10 aos 18 anos. O folleto leva unha enquisa adxunta para ver si os pais-nais estarían interesados en facer grupos de reunión e formación en drogodependencias", explicou Fernando Suárez.
Mónica Fernández Lamparte lembrou tamén que seguen a repartir vales de tren en FEVE para o desprazamento á UAD de Burela para todas aquelas persoas que se atopen a tratamiento de deshabituación de calquera drogodependencia sexa legal ou ilegal "a 13 de outubro ían entregados máis de 500 vales".
30.000 euros de investimento
O rexedor destacou a aportación económica realizada pola Dirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias "que pasa dos 25.000 euros que nos deron no 2007 aos 30.000 deste ano". Fernando Suárez tamén agradeceu a colaboración do profesorado "xa que sin eles non se podería realizar este programa, xa que nos prestan horas lectivas para realizar intervencións nas aulas por parte do noso persoal de drogodependencias, entre outras cousas".

viernes, 17 de octubre de 2008

20081016 Comisións de urbanismo e de asuntos xerais

MAÑÁ CELÉBRANSE EN RIBADEO COMISIÓNS URXENTES DE URBANISMO E DE ASUNTOS E SERVIZOS XERAIS.
Ribadeo, 16 de outubro de 2008. Mañá celébranse no Concello de Ribadeo comisións informativas de urbanismo e de asuntos e servizos xerais con carácter extraordinario e urxente.
As dúas están previstas para as seis da tarde. Na de urbanismo analizaránse os acordos solicitados pola Consellería de Medio Ambiente para a execución da obra de “Dotación de servizo de saneamento na zona de Piñeira”, e para a execución da obra de “Complementario nº 1 do proxecto constructivo de colector xeral en Ribadeo, no treito entre Rinlo e Vilaselán”.
E na comisión de asuntos e servizos xerais abordaráse a petición de Balbino Pérez Vacas de revisión de oficio de acordo plenario de 24 de abril de 2007. Trátase da petición que presentou o ex alcalde hai uns meses reclamando que se lle paguen os preto de 13.000 euros que deixou de percibir na súa etapa coma rexedor, cando PP e Santiago Fernández-Reinante decidiron en pleno retirarlles o soldo ao alcalde e ao tenente de alcalde na pasada Corporación. Agora o pleno do Concello ténse que voltar a pronunciar.
Nesta comisión tamén de verá a ratificación de resolución da alcaldía, adoptada por razóns de urxencia, de integración do Concello de Ribadeo no Grupo de Desenvolvemento Rural para a comarca de A Mariña e designación de representantes municipais titular e suplente.

jueves, 16 de octubre de 2008

20081015 Axudas para emigrantes retornados

ATA O 3 DE NOVEMBRO ESTÁ ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA ACCEDER ÁS AXUDAS A EMIGRANTES RETORNADOS QUE SE ATOPEN EN SITUACIÓN DE NECESIDADE.
Ribadeo, 15 de outubro de 2008. A Oficina de Atención ao Inmigrante do Concello de Ribadeo informa da concesión de axudas económicas, individuais, directas, extraordinarias, non periódicas, de carácter social e asistencial, dirixidas aos emigrantes galegos e aos seus descendentes en situación de risco social que residan en Iberoamérica, así coma a emigrantes retornados que se atopen nunha situación de necesidade.
Poderán solicitar as axudas da presente convocatoria as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
-Ser maior de idade.
-Ser emigrante galego ou descendente con nacionalidade española de emigrantes galegos ata a 3ª xeración, con residencia en calquera país de Iberoamérica: Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto Rico, Uruguai e Venezuela.
-No caso de emigrantes retornados con residencia en Galiza, a data de retorno a esta comunidade non pode ser anterior a dous anos antes da solicitude.
-Carecer de bens e ingresos que permitan o nivel mínimo de subsistencia.
O prazo de solicitudes destas axudas remata o 3 de novembro de 2008, polo que os interesados deberán dirixirse antes desa data á Oficina de Atención ao Inmigrante, no Auditorio Municipal de Ribadeo, en horario de 9 a 14 horas, e alí se lles dará máis información sobre estas axudas.

20081015 Escolas deportivas municipais

A CONCELLARÍA DE DEPORTES AMPLÍA O PRAZO DE INSCRIPCIÓN NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.
Ribadeo, 15 de outubro de 2008. A Concellaría de Xuventude e Deportes amplía o prazo de inscripción para matricularse nas escolas deportivas municipais ata o 31 de outubro, segundo informa no día de hoxe, Vicente Castro.
O edil nacionalista lembra que segue aberto tamén o prazo de inscripción nas clases de ximnasia de mantemento que se impartirán polas parroquias de Ribadeo a partires do vindeiro luns 20 de outubro.
Os interesados en participar nas escolas deportivas ou nas clases de ximnasia de mantemento nas parroquias poden inscribirse acudindo ás oficinas da OMIX ubicada no Auditorio Municipal Hernán Naval.

20081015 Mar por medio

O VENRES COMENZAN AS XORNADAS MAR POR MEDIO CON 75 PARTICIPANTES INSCRITOS.
Ribadeo, 15 de outubro de 2008. O venres comenzan en Ribadeo as XVI Xornadas Mar por Medio que este ano se centran na construcción dun espazo común de comunicación e cultura entre Galiza e Portugal. No evento que está organizado pola Consellería de Cultura e o Concello de Ribadeo hai inscritas a día de hoxe 75 persoas, ainda que os coordenadores agardan chegar a 100. Tamén destacan que para o encontro profesional que se celebrará o domingo con axentes culturais de Portugal hai 25 persoas e colectivos que solicitaron participar neste contacto, entre os que se atopan xente da cultura, do teatro, da música, programadores galegos…A organización está satisfeita con esta convocatoria 2polo variada que é e porque están representados moitos sectores da cultura galega. Estamos moi contentos".
As xornadas serán inauguradas o venres ás seis e media da tarde no Concello de Ribadeo, polo alcalde, Fernando Suárez; o Director Geral das Artes de Portugal, Jorge Barreto e polo Director Xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta, Luis Bará.
De xeito paralelo ás xornadas está prevista a inauguración da exposición Grande-Pequeno. Galiñas, miserias e cabezudos, o venres ás oito e media da tarde na oficina de turismo vella e o sábado celebraráse no Auditorio Hernán Naval, a partires das oito e media da tarde o concerto de Aló Irmao, a cargo de Fran Pérez e Manecas Costa, con entrada libre e gratuita para os participantes nas xornadas e para o público en xeral que queira asistir a esta cita.
As xornadas Mar por Medio serán clausuradas o domingo ás doce da mañá pola concelleira de Cultura, Mariluz Álvarez Lastra.

miércoles, 15 de octubre de 2008

20081015 H2SO4 na fábrica de algas

O CONCELLO PROCEDERÁ MAÑÁ A TAPIAR A ZONA DA ANTIGA FÁBRICA DE ALGAS NA QUE SE ATOPAN DOUS TANQUES DE ÁCIDO SULFÚRICO, QUE PODERÍAN CONTER ATA 3.000 LITROS DESTE PRODUCTO.
Ribadeo, 15 de outubro de 2008. O Concello de Ribadeo tapiará mañá a zona da antiga fábrica de algas da Vilavella na que se atopan dous tanques que poderían conter ata 3.000 litros de ácido sulfúrico. Hoxe supervisou esas vellas instalacións o concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro, que sinalou que "despois de falar co responsable da antiga fábrica de algas, hoxe fomos ver in situ onde estaban eses tanques que presumiblemente teñen ácido sulfúrico e atopamos dous dun material especial para conter ese tipo de ácido". O edil nacionalista di que o estado que presentan os tanques "non é malo, pero debido a que ese producto é tóxico, perigoso e corrosivo estamos a tomar as medidas axeitadas para que non poidan producirse actos vandálicos ou manipulacións dese ácido".
Mañá xoves váise tapiar a zona onde están os tanques "para que ninguén poida acceder a eles e despois desde o Concello poñerémonos en contacto con empresas que poidan estar interesadas neste tipo de productos por si pode interesarlles facerse con él; senón teremos que ver si a empresa que cesou a súa actividade hai máis de quince anos ten a obriga (que entendo que sí) de poder tratar ese tipo de residuos ainda que agoran estean nuns terreos que son propiedade municipal. Si estas vías non funcionan a extracción tería que financiala o propio Concello", engade Horacio Cupeiro.
O concelleiro de Medio Ambiente engade que "ninguén sabía da existencia deses tanques de ácido sulfúrico tata que no último pleno se nos alertou desa posibilidade, e desde ese momento xa nos puxemos a traballar, e xa colocamos estes días un cartel que prohíbe o acceso a esas instalacións a persoas e vehículos. Na visita que cursamos este mediodía á zona comprobamos que se trata de dous tanques cilíndricos que están en posición horizontal. Un está vacío e o outro supostamente contén ese ácido".
Os terreos nos que se atopa a antiga fábrica de algas son de propiedade municipal desde o momento no que se expropiaron e despois foron cedidos a Costas para a construcción dun paseo marítimo.

martes, 14 de octubre de 2008

20081013 nova praza de limpiadora

O CONCELLO DE RIBADEO CONVOCA UNHA PRAZA DE LIMPIADORA PARA O PAVILLÓN POLIDEPORTIVO E ALBERGUE.
Ribadeo, 13 de outubro de 2008. O Concello de Ribadeo convoca unha praza de limpiadora para o pavillón polideportivo e albergue. O contrato será por obra ou servizo determinado por un prazo de dous meses sen perxuizo das prórrogas que no seu caso procedan. Será a tempo parcial cunha xornada laboral de 3 horas diarias. Entre os criterios que se esixen figuran estar en posesión do certificado de estudios primarios. Valoraránse: os servizos prestados no Concello de Ribadeo ou noutras administracións públicas en postos de traballo de contido análogo ou categoría semellante; o coceñecemento do galego e a antigüidade no paro.
O prazo para a presentación de documentación no rexistro xeral de entrada do Concello estará aberto ata as dúas da tarde do 17 de outubro. As probas de selección de persoal realizaránse o 21 deste mes ás cinco da tarde na Casa do Concello.

20081013 sancións en zona azul

A PARTIRES DO VINDEIRO 20 DE OUTUBRO O CONCELLO SANCIONARÁ AOS COCHES APARCADOS NA ZONA AZUL QUE NON TEÑAN O DISCO CORRESPONDENTE E AOS QUE SE PASEN DA HORA ESTABLECIDA.
Ribadeo, 13 de outubro de 2008. A partires do vindeiro luns 20 de outubro o Concello de Ribadeo sancionará aos coches que estean aparcados na zona azul na rúa Doutor Moreda e nas inmediacións das praza de abastos que non conten co disco correspondente e aos que se pasen da hora establecida. O rexedor, Fernando Suárez, asegura que "despois de varios meses informativos sobre este sistema de aparcamento agora aplicaremos a ordenanza reguladora en toda a súa dimensión sancionando aos que a incumplan".
Os interesados en contar cos discos azuis para aparcar nesa zona de xeito totalmente gratuito poden acudir a retiralos ao Concello de Ribadeo ou pedir información á Policía Local. O alcalde ribadense anima "a todos os cidadáns a seguir actuando con responsabilidade".

20081014 sancións en zona azul

A PARTIRES DO VINDEIRO 20 DE OUTUBRO O CONCELLO SANCIONARÁ AOS COCHES APARCADOS NA ZONA AZUL QUE NON TEÑAN O DISCO CORRESPONDENTE E AOS QUE SE PASEN DA HORA ESTABLECIDA.
Ribadeo, 13 de outubro de 2008. A partires do vindeiro luns 20 de outubro o Concello de Ribadeo sancionará aos coches que estean aparcados na zona azul na rúa Doutor Moreda e nas inmediacións das praza de abastos que non conten co disco correspondente e aos que se pasen da hora establecida. O rexedor, Fernando Suárez, asegura que "despois de varios meses informativos sobre este sistema de aparcamento agora aplicaremos a ordenanza reguladora en toda a súa dimensión sancionando aos que a incumplan".
Os interesados en contar cos discos azuis para aparcar nesa zona de xeito totalmente gratuito poden acudir a retiralos ao Concello de Ribadeo ou pedir información á Policía Local. O alcalde ribadense anima "a todos os cidadáns a seguir actuando con responsabilidade".

20081014 Calificativos despectivos para o voceiro de UPRi

O CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE TILDA DE EGOCÉNTRICO E SOBERBIO AO VOCEIRO DA UPRI. E PÍDELLE EXPLICACIÓNS SOBRE AS PISTAS POLIDEPORTIVAS QUE SE ÍAN CONSTRUIR NO ANTIGO VERTEDOIRO.
Ribadeo, 14 de outubro de 2008. O concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro di que "sobre a aptitude con p de Francisco Rivas só lle quero decir que incluso da persoa máis inculta do mundo se pode aprender algo, pero desde logo del hai determinadas actitudes con c que non as quero aprender e moita xente xa entende o que quero decir". Cupeiro engade que "en canto á aptitude con p só lle vou decir unha cousa, dime de que presumes e che direi de que careces. Él considérase imprescindible e non sei que será de Ribadeo e do mundo cando él non estea. Máis ben parece ter un problema: é un pouco soberbio, todo é eu, eu e máis eu, parece que o mundo xira ó seu arredor. Un non sabe si será ao final un pouco egocéntrico".
Pistas polideportivas
Sobre as pistas polideportivas que supostamente se ían construir no antigo vertedoiro "e botarlle a culpa ao seu ex compañeiro de goberno, despois de que o 25 de febreiro de 2000, aparecen unhas declaracións súas entrecomilladas no diario El Progreso nas que di están traendo material que é necesario para a zona onde se construirán as pistas polideportivas… entón ¿cómo lle debo preguntar ao ex alcalde si realmente él era o único do Concello que estaba na comisión de seguimento? ¿Por qué non explica que houbo que facer unha modificación do proxecto de selado por ter metido no vertedoiro 16.000 metros cúbicos de terra sen autorización da Xunta de Galicia, tal e como consta documentalmente?" segue a preguntarse o edil nacionalista. Horacio Cupeiro quere que "Francisco Rivas explique tamén de onde veu esa terra. O único que me pregunto é si no proxecto inicial estaban as pistas polideportivas e no modificado non aparecen ¿por qué non se fixeron?... cando este señor xustifica, como dixen antes, o recheo de terras para facelas. Xa sabemos lóxicamente das súas argucias para enganar. Primeiro fíxoo coa licitación do punto limpo cunha moción chea de mentiras e despois coas dietas, cando a subida é do 15% e él di que é dun 130%".
O concelleiro de Medio Ambiente considera que "os nosos veciños xa notan que ten excesivas ansias de poder e eu só me pregunto ¿por qué será?".

20081014 foros permanentes para a muller

MAÑÁ COMENZAN EN VILASEÁN OS IV FOROS PERMANENTES PARA A MULLER.
Ribadeo, 14 de outubro de 2008. Mañá 15 de outubro arrancan en Vilaselán os IV Foros Permanentes para a Muller, os denominados Foros en Outono. Será cun obradoiro de nutrición que impartirá Paz Otero, educadora de saúde, na Escola de Vilaselán a partires das oito e media da tarde.
Dirixido ás parroquias de Covelas, Cedofeita e Arante desenvolveráse o 21 de outubro un obradoiro de autocoidado, que impartirá Patricia Otero na Escola de Cedoita ás oito e media da tarde.
Os Foros en Outono continuarán o 22 de outubro no Círculo Habanero da Devesa, dirixido ás xentes desta parroquia e de Cinxe, co obradoiro do autocoidado, a cargo de Patricia Otero.
E en Ribadeo na Casa do Mar, o 23 de outubro, as enfermeiras do Centro de Saúde, Inmaculada Valledor e Consuelo Carballo, falarán da Rehabilitación do solo pélvico. Incontinencia urinaria femenina. Será ás oito e media da tarde. E o 30 de outubro, tamén na Casa do Mar e á mesma hora, Mariano Carreiro, psicólogo clínico da Unidade de Saúde Mental de Burela falará da Saúde mental na adolescencia.
Consello Municipal da Muller
Este xoves reúnese ás oito e media da tarde o Consello Municipal da Muller para falar das actividades que vai desenvolver no último trimestre do ano. Segundo explica Luisa González, responsable do CIM, "este órgano ten por obxecto promover a participación das mulleres na vida política e social da vila ribadense. Tamén se ergue coma órgano transmisor e vehiculizador das propostas que xurdan en calquera ámbito relacionadas coa problemática da muller. Un espazo propio onde as mulleres poden opinar sobre aquelas decisión municipais que lles van afectar".
O Consello Municipal da Muller constituíuse no mandato pasado o 2 de marzo de 2005, dando comenzo nesa data a súa andaina "da man dun grupo de traballo estábel que procuran unha mellor calidade de vida para as mulleres desta vila", engade Luisa González. O Consello Municipal da Muller está integrado por mulleres representantes das asociacións veciñais, das asociacións de mulleres, de asociacións sectoriais, de partidos políticos, sindicatos, técnicas de empresa, de igualdade e pola concelleira da Muller, Mariluz Álvarez Lastra.

sábado, 11 de octubre de 2008

20081010 Arquivo de denuncia ó concello

SATISFACCIÓN DO CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE TRAS O ARQUIVO DA DENUNCIA PRESENTADA POR AUGAS DE GALICIA POLOS VERQUIDOS DE AUGAS RESIDUAIS QUE FORON PARAR AO RÍO DAS PEDRAS PROCEDENTES DO ANTIGO VERTEDOIRO.
Ribadeo, 10 de outubro de 2008. O concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro, amósase satisfeito tras o arquivo da denuncia presentada por Augas de Galicia o 19 de 2007 polos verquidos de augas residuais que foron parar ao río das Pedras procedentes do antigo vertedoiro.
Cupeiro di que "desde o Concello de Ribadeo atopámonos satisfeitos polo apoio da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental á hora de solucionar un problema heredado no vertedoiro selado na parroquia de Ove en canto aos lixiviados, ao biogás e ao desbroce. Hai que lembrar que o vertedoiro estaba abandoado desde había varios anos. A día de hoxe está desbrozado, canalizado á depuradora e estáse queimando o biogás coma sempre debeu estar e ademáis con cargo á Consellería".
O edil de Medio Ambiente asegura que "hai quen se denuncia asimismo, xa que desde que o Sr. Rivas vendeu o selado a bombo e platiño no 2001 despois xa se olvidaron de atendelo, e así estaban os lixiviados rebosando ao río das Pedras tal e como aparece reflexado na denuncia que o Seprona presentou diante de Augas de Galicia. A día de hoxe, repito, contamos con analíticas feitas por empresas solventes e agora archivanesa denuncia. Con esta obra aforrámoslle ao Concello sobre 24 millóns das antigas pesetas, segundo consta no proxecto".
Horacio Cupeiro engade que "agora falta que nos expliquen porqué non se fixo a pista deportiva e os vestiarios previstos enriba do vertedoiro".

20081010 Clases para inmigrantes

CLASES DE GALEGO, DE ESPAÑOL, DE INFORMÁTICA ADEMÁIS DE REFORZO EDUCATIVO SON ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES DESTIÑADOS AOS INMIGRANTES QUE ORGANIZA O CONCELLO DE RIBADEO.
Ribadeo, 10 de outubro de 2008. O Concello de Ribadeo presentou hoxe as actividades que organizou destiñadas á poboación inmigrante. O alcalde, Fernando Suárez, asegura que "Ribadeo é un lugar de acollida para moitos inmigrantes que veñen en busca de traballo. A poboación inmigrante pasou de 370 cidadáns que tiñamos censados hai un ano e agora temos 500. A maioría son de Brasil (un total de 160) e de Portugal (con 80), seguidos xa a moita distancia por Colombia, Rumanía, República Dominicana, Marrocos e Arxentina".
O rexedor ribadense engade que "vemos que hai un aumento significativo que se ve reflexado nos usuarios que se achegan á Oficina do Emigrante para solicitar información, orientación e asesoramento sobre temas de interés, o que nos leva a pensar que Ribadeo é un concello no que se sinten agusto para comenzar unha nova vida e nós acollémolos cos brazos abertos cando veñen facer o que facemos aquí que é traballar e integrarse perfectamente na nosa sociedade. E nós desde aquí co apoio da Consellería de Presidencia e da Secretaría Xeral de Emigración queremos continuar facendo cursiños de adaptación e de integración".
Este ano vánse impartir clases de español os martes e os xoves de 10:30 a 11:30 "con posibilidade de aumentar os horarios para facilitar a asistencia porque o coñecemento do idioma é básico coma chave de integración en tódolos ámbitos da nosa sociedade", explica Ana Prieto, técnica de emigración.
Reforzo educativo con clases de apoio escolar e de galego serán de luns a venres de 17:30 a 19:30 "e dentro desas horas organizaremos as clases en función das idades dos alumnos".
Haberá tamén clases de informática os martes e os xoves de 19:30 a 21:00 no Teleclube ubicado na Casa da Xuventude. Estas clases darán comenzo o 4 de novembro.
Encontros gastronómicos
E vánse celebrar os segundos encontros gastronómicos interculturais, que segundo engade, Ana Prieto, "por segundo ano queremos poñer en marcha dada a aceptación da pasada edición. O ano pasado puidemos degustar recetas típicas da cociña árabe, brasileña, paraguaia, ademáis da española e galega e este ano coñeceremos máis recetas deses países e tamén das cociñas dominicana e cubana e despois iremos introducindo máis a medida que atopemos a máis inmigrantes dispostos a colaborar". Estes encontros serán todos os venres dos meses de novembro e decembro, ás oito da tarde na Casa do Mar. Comenzarán o 7 de novembro.
Os interesados en inscribirse nalgunha destas actividades poden acudir á Oficina do Emigrante ubicada no Auditorio Municipal en horario de 9 da mañá a 2 da tarde ou chamando por teléfono ao 982 120 808.

jueves, 9 de octubre de 2008

20081009 ximnasia de mantemento nas parroquias

O 20 DE OUTUBRO COMENZAN AS CLASES DE XIMNASIA DE MANTEMENTO NAS PARROQUIAS DE RIBADEO.
Ribadeo, 9 de outubro de 2008. O vindeiro 20 de outubro comenzarán nas parroquias de Ribadeo as clases de ximnasia de mantemento do curso 2008-2009, que organiza o Concello de Ribadeo. Están dirixidas a todas as idades e xa está aberto o prazo de inscripción no Auditorio Municipal.
En Vilaframil serán os luns e os mércores de 4 a 5 da tarde. Na Devesa os martes e os venres de 5 a 6. En Vilausende os luns e os mércores de cinco e media a seis e media. En Vilela serán os luns e os mércores de seis e media a sete e media. En Rinlo/Obe os martes e os venres de seis e media a sete e media. En Vilaselán serán os luns de 8 a 9 e os xoves de 7 a 8. En Couxela luns e mércores de 8 a 9 da noite. En Cinxe martes e venres de 8 a 9. En Cedofeita os luns de nove e dez a dez e dez e os xoves de oito e media a nove e media e de nove e media a dez e media. E en Remourelle serán as clases os luns e os mércores de nove e media a dez e media.

20081009 actividades culturais outono

XORNADAS EDUCATIVAS, EXPOSICIÓNS, MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS COMPOÑEN A PROGRAMACIÓN CULTURAL DO CONCELLO DE RIBADEO PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO.
Ribadeo, 9 de outubro de 2008. Xornadas educativas, exposicións, música e artes escénicas para adultos e nenos compoñen a programación cultural do Concello de Ribadeo para o último trimestre do ano, e que hoxe foi presentada pola edil, Mariluz Álvarez Lastra.
Xornadas
Do 17 ao 19 de outubro desenvolveránse no Parador de Turismo de Ribadeo as XVI Xornadas Mar por Medio que organizan a Consellería de Cultura e o Concello, e que este ano se centrarán nas relacións entre Galicia e Portugal.
E do 7 ao 9 de novembro celebraráse a 4ª Escola de Formación Fermín Penzol, que organiza a Universidade de Vigo e que terá por escenario Ribadeo e Vegadeo.
Exposicións
Na vella oficina de turismo pódese ver ata o 26 de outubro "unha mostra de imaxinería popular tanto galega coma da outra banda do Miño", segundo conta Mariluz Álvarez Lastra "denominada Grande, pequeno. Galiñas, miserias e cabezudos que nestes días previos ao inicio de Mar por Medio vai ser visitada polos nenos de primaria dos nosos centros de ensino que contarán con talleres e títeres para entender mellor a exposición".
No Forte de San Damián segue aberta a exposición Percorridos "que a día de hoxe recibiu xa 1.800 visitas, e agora os alumnos de secundaria acudirán durante este mes cunha guía para poder disfrutar desta mostra", engade a edil nacionalista.
Os tempos son chegados é o título da exposición sobre o himno galego que se pode visitar na oficina de turismo nova. Álvarez Lastra convida aos ribadenses "a que se pasen por alí para disfrutar dos paneis e dos folletíns didácticos para achegárense ao significado do noso himno".
Música
A concelleira de Cultura asegura que neste trimestre "haberá de novo actividades organizadas pola Coral Polifónica de Ribadeo, pola Banda Sinfónica e pola Escola de Música das que xa iremos dando conta ao seu debido momento". Unha das primeiras citas musicais deste trimestre será a actuación de Fran Pérez e Maneca Costas, dentro das xornadas Mar por Medio, co espectáculo Aló irmaos. Será o 18 de outubro ás oito e media da tarde no Auditorio Municipal e con entrada gratuita "un concerto ao que poderán asistir todos os que o desexen ainda que non participen nas xornadas", engade Mariluz Álvarez Lastra.
En novembro voltan as Músicas Posibeis cun concerto de guitarra a cargo de Iñaki Diéguez Trío "e prestaremos de novo unha atención especial ás parroquias, e así o Ciclo máis perto de ti chegará a Couxela en novembro onde actuará o coro do Colexio Sagrado Corazón e en Covelas a Aula Municipal de Teatro porá en escea en decembro a obra A casa sen ventás".
Artes escénicas
Neste ámbito haberá actividades para adultos e tamén para nenos. Mariluz Álvarez conta que "a Ribadeo chegarán compañías coma Teatro do Atlántico, Teatro Galileo ou Espello Cóncavo que xa teñen tradición e outras máis novas coma Teatro do Andamio".
A primeira cita co teatro neste trimestre será este domingo 12 de outubro. Teatro Galileo porá en escea a obra Náufragos, a partires das oito e media da tarde no Auditorio Municipal. O prezo das entradas será de 2 e de 4 euros.
Os nenos contarán con teatro de clown, títeres e actividades de danza. Unha das novidades que presentou a edil de Cultura foron "Os encontros dos axóuxeres que son cancións da nosa lingua musicadas para bebés a partires dos tres ou dos seis meses. Esta actividade terá lugar o 1 de novembro ás 12 da mañá no Auditorio Municipal e a entrada é gratuita. Xa o contamos agora para que os que teñen nenos se vaian organizando. Tamén haberá o Mercado do Nadal e as actividades que nesas datas se organizan para os nenos, pero que xa contaremos cando se achegue a data".
Mariluz Álvarez Lastra convida "a todo o mundo a que disfruten destas actividades culturais e a que consigan máis información achegándose ao departamento de Cultura na Casa do Concello".

martes, 7 de octubre de 2008

20081006 Ecoembés e os impropios na recollida de lixo

O CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE INSISTE NA NECESIDADE DE ESFORZARSE NA RECOLLIDA SELECTIVA. EN ABRIL DESTE 2008 OS IMPROPIOS CHEGARON ATA O 26,71%.
Ribadeo, 6 de outubro de 2008. O concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro, insiste na necesidade de esforzarse na recollida selectiva en Ribadeo. Cupeiro conta que "hai uns días recibimos o informe de Ecoembes que é a S.A sin ánimo de lucro que se encarga de controlar e xestionar a recollida dos embases lixeiros, no que nos comunica que en Ribadeo se está mellorando no tocante a recollida selectiva. Ecoembes cada pouco tempo manda a uns inspectores que controlan todo canto se deposita nos contedores amarelos e logo comunicanos o resultado. Concretamente no mes de Abril estivemos por debaixo do 30% de impropios, exactamente o 26,71%". O edil nacionalista lembra que "cando estamos por encima desa porcentaxe débese concretamente a catro tipos de residuos que se depositan no contedor amarelo e que non debería ser así, como son: materia orgánica, vidro, cartón e film comercial. O ano pasado xa se enviou a todalas casas a informacion de como facelo e este ano tamén o imos a indicar, porque si superemos o 30% de indebidos o Concello será sancionado. Por todo o anterior, desde o Concello solicitamos a colaboracion dos veciños á hora de seleccionar o lixo, xa que desta maneira contribuimos a que os residuos poidan ser logo transformados noutros productos".
Enseres na vía pública
Horacio Cupeiro tamén pide colaboración á hora de deixar enseres na rúa "quero que sexamos todos conscientes do problema que se crea ao Concello que se depositen enseres na vía pública sin comunicalo nos días indicados para a recollida que son os últimos martes de cada mes para o (madeiras mobles e colchóns) e os primeiros martes para os obxetos metálicos (neveiras e labadoras) entre as 9 e 11 da mañá dese mismo día. Esta mala costume obríganos a recorrer as rúas todos os días para controlar esos depósitos. O telefono do Concello é o 982.128.650".
Cartón
O concelleiro de Medio Ambiente de Ribadeo pídelles "aos establecementos que depositan o cartón fora dos contedores ou que o depositan sin plegar e sin atar os días de recollida porta a porta, que fagan estas entregas dacordo co bando da Alcaldía, porque estamos xugando coa imaxen de Ribadeo, e a imaxen da nosa vila e a nosa propia imaxen. Nós desde o Concello non debemos convetir a vila nun estado policial, por máis que a vía sancionadora sexa a única que entenden algúns. Todos sabemos cando cumprimos có deber de cidadán. De todas formas de persistir a actitude dalgúns de non colaborar para conseguir un Ribadeo máis limpo, máis ordenado e máis humanizado, verémonos na obriga de sancionar a estos establecementos, que xa foron requeridos polo Concello". Cupeiro recoñece que "a maioría cumpre, pero ainda quedan uns poucos que siguen depositando o vidro no contedor de orgánico. Quero recordar, que o teléfono do punto limpo é o 619 55 18 95 que está aberto de 9 a 13 e de 14:30 a 18:30 de luns a venres e de 9 a 13 os sábados".
Pilas e baterías
Horacio Cupeiro tamén lles comunica "aos veciños que o dia 26 do mes de setembro entrou en vigor o R.D. 106/2008 sobre pilas, baterias e acumuladores que obriga aos productores e distribuidores a recoller todolos elementos mencionados, polo que o consumidor ten o dereito a que se lle recollan en todolos establecementos de venta destes productos, ademáis estos teñen a obriga de informalos. A recuperación será gratuita para o consumidor".

20081006 Requerimentos para limpeza de solares

O CONCELLO ENVÍA REQUERIMENTOS A 6 VECIÑOS DE RIBADEO PARA QUE LIMPEN OS SEUS SOLARES QUE ESTÁN CHEOS DE MALEZA E DE SILVAS E QUE NALGÚNS CASOS XA LLE AFECTAN Á VÍA PÚBLICA.
Ribadeo, 6 de outubro de 2008. O Concello de Ribadeo envióulles requerimentos a 6 veciños para que procedan a limpar os seus solares que están cheos de maleza e de silvas que nalgúns casos chegan á vía pública. O alcalde, Fernando Suárez, asegura que "estánse enviando requerimentos desde o Concello aos propietarios de solares e de parcelas da vila dado que os técnicos municipais fixeron nos últimos días unha serie de informes recomendándolle á alcaldía a adopción de medidas de cara a mellorar o ornato e sobre todo a salubridade deses puntos". O rexedor engade que "hai unha serie de fincas que se encontran con maleza, con silvas… nunha situación que non é a axeitada, polo tanto debo recordar que hai un tempo fixemos unha tandada deste tipo de decretos e agora ampliámolo a outra serie de parcelas".
Fernando Suárez di que "o que persigo é pedirlles aos veciños propietarios destas parcelas, desde o punto de vista da cordialidade e da colaboración, que teñen que telas en bó estado. Non se cuestiona o dereito á propiedade privada, pero ésta ten tamén unhas obrigas e esas en canto a ornato e limpeza deben estar correctas. Hai veciños que se queixan de que hai silvas que invaden os muros e que poden afectarlle á vía pública e eso é algo que non queremos consentir. Vámoslles reclamar desde o punto de vista cordial que teñen que tomar medidas de maneira inmediata, pero si non é así poderán ser sancionados polo Concello".
O alcalde de Ribadeo confía "no sentido común destes propietarios (algúns deles non viven aquí en Ribadeo) e agardo que saiban estar á altura das circunstancias ou ben por eles ou ben encargándolle a algunha empresa que segue ou desbroce esas parcelas que non se atopan no seu mellor momento posible".

20081006 obras en Calvo Sotelo e Amando Pérez

HOXE COMENZAN AS OBRAS DE REHABILITACIÓN E MELLORA NAS RÚAS CALVO-SOTELO E AMANDO PÉREZ.
Ribadeo, 6 de outubro de 2008. Hoxe dan comenzo en Ribadeo as obras de rehabilitación e mellora das rúas Calvo-Sotelo e Amando Pérez. No primeiro dos casos a empresa encargada é Naray de Foz e no segundo Xestión Ambiental de Contratas. O alcalde, Fernando Suárez, asegura que "estas dúas rúas que xa foran licitadas hai un tempo responden a unha serie de plans estratéxicos, por un lado (Calvo Sotelo) de zonas peonís para dinamizar o comercio e contan co apoio económico da Consellería de Innovación e Industria, e por outro (Amando Pérez) á que se unirán nuns días as rúas Trinidad, Fontecabada e Viejo Pancho, grazas a un convenio asinado coa Consellería de Vivenda para revitalizar o noso casco vello".
Suárez Barcia considera que "van ser un par de meses de intensas obras en toda esta zona que seguramente ocasionarán molestias no tráfico, pero os veciños de Ribadeo nestes últimos anos estiveron vendo como se estivo a cambiar a fisonomía da vila e penso que son comprensivos ainda que eu non me canso de pedir disculpas por adiantado porque sabemos que seguro ocasionarán molestias. Pero antes de que remate o ano unha parte importante destas obras estarán rematadas e desde logo o avance cuantitativo e cualitativo, en canto a calidade e en canto a ter metros de vía rematados e perfectamente actualizados, será grande. Vai dar gusto vivir por alí, pasear por alí, comprar por alí…".
Importante investimento
O conxunto de todas estas obras Calvo Sotelo, nesta primeira fase, Amando Pérez, Trinidad, Fontecabada e Viejo Pancho suporán un investimento duns 600.000 euros "financiados a maior parte polas Consellerías de Vivenda e Industria, por iso lles estamos moi agradecidos xa que o Concello non chega a unha aportación media do 30% de inversión", segue a contar o rexedor ribadense.
Gas
Fernando Suárez advírtelles aos veciños que "se van soterrar os servizos que agora estaban aéreos coma o cableado da luz, do teléfono… e tamén o gas naqueles sitios onde a compañía o estimo oportuno. Agradecémoslles a todos aqueles veciños que desexen contar con gas que llo demanden á empresa subministradora porque despois unha vez rematadas as obras vai ser moi difícil por non decir imposible volver a levantar estes pavimentos… os que o queiran que o pidan agora".

domingo, 5 de octubre de 2008

20081003 Homenaxe a Calvo Sotelo

A XUNTA DE VOCEIROS ACORDOU POR UNANIMIDADE REALIZAR UNHA HOMENAXE POPULAR AO EX PRESIDENTE DO GOBERNO, ALCALDE HONORARIO, FILLO ADOPTIVO E MARQUÉS DA RÍA DE RIBADEO, LEOPOLDO CALVO-SOTELO.
Ribadeo, 3 de outubro de 2008. A xunta de voceiros do Concello de Ribadeo reunida hoxe, acordou por unanimidade realizar unha homenaxe popular ao ex presidente do Goberno, Leopoldo Calvo-Sotelo. O alcalde, Fernando Suárez, asegura que "de xeito unánime por parte dos grupos da Corporación estamos de acordo en realizar esa homenaxe que perfilamos nos contactos mantidos coa viúva de Calvo-Sotelo e con algúns dos seus fillos de cara ao primeiro cabodano do pasamento do ex presidente do Goberno".
Estatua en Porcillán
O rexedor relata que "hai previsto para maio (ainda que sin concretar o día exacto) porque así o propoñía a familia e nós vímolo ben, o descubrimento dunha estatuta de corpo enteiro nun lugar simbólico do entorno de Porcillán dado que él era tamén Marqués da Ría de Ribadeo. Haberá que pedir os permisos e autorizacións pertinentes a Portos de Galicia. Para iso e por vontade tamén da familia queremos facer unha cuestación popular, unha aportación pública para que os veciños de Ribadeo que o coñeceron ou que o estimen convinte fagan donacións económicas para sufragar en todo ou en parte o que vai ser ese monumento".
Medalla a título póstumo
Fernando Suárez engade que a Corporación tamén estima convinte "a concesión da medalla de Ribadeo a título póstumo (algo que temos no regulamento de honras e distincións aprobado no anterior mandato) a quen foi tamén alcalde honorario e fillo adoptivo de Ribadeo. E tamén se procederá a editar un libro-homenaxe sobre a relación que Calvo-Sotelo tivo con esta vila e viceversa".
Ao alcalde gustaríalle quedarse "coa idea de unanimidade coa que se acordou levar a pleno estes actos para darlles un carácter formal e tamén co sentimento de que sexa unha homenaxe popular na que participará a Coral Polifónica de Ribadeo"

20081003 Acceso dende a autovía

O CONCELLO DEMANDARÁ UN ESTUDIO A FOMENTO SOBRE A POSIBILIDADE DE CONSTRUIR UN SEGUNDO ACCESO A RIBADEO DESDE A-8 EN SENTIDO ASTURIAS.
Ribadeo, 3 de outubro de 2008. A xunta de voceiros do Concello de Ribadeo acordou por unanimidade demandarlle en pleno á ministra de Fomento "a realización dun estudio razoado sobre a posibilidade de facer un segundo acceso da A-8 á vila desde Galicia en sentido Asturias", conta o alcalde de Ribadeo. Fernando Suárez lembra que "desde Asturias en sentido Galicia hai dous accesos a Ribadeo, un na parte central e outro onde vai ser o polígono industrial, e cando vimos de Galicia só contamos cun acceso á nosa vila. Despois dun debate e donde todas as corporacións desde a do PP presidida por José Carlos Rodríguez Andina, desde a do PSOE con Balbino Pérez Vacas e desde a do BNG con quen lles fala como alcalde quixemos que o resultado fose o mellor posible e a verdade é que quedou esta importante pega dun só acceso a Ribadeo desde Galicia".
O rexedor ribadense di que con ese novo acceso a Ribadeo da autovía do Cantábrico desde Galicia "se evitarían moitos inconvintes e sobre todo que moita xente que se pasa nese acceso único que temos á altura da circunvalación se teña que ir dar a volta ás Figueiras (en Asturias) para entrar en Ribadeo. Todos os partidos: UPRI, PSOE, PP e BNG vemos con bós ollos facer este pronunciamento conxunto en pleno e estimar esta petición que foi realizado polo PP".

jueves, 2 de octubre de 2008

Contador

A partires deste momento o blog conta con contador...

20081002 Camión de bombeiros

MEDIO RURAL FINANCIA CON 30.000 EUROS A COMPRA DO NOVO CAMIÓN DE INCENDIOS DE RIBADEO.
Ribadeo, 2 de outubro de 2008. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asinou en Lugo na Delegación de Medio Rural, un convenio de colaboración para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais mediante a adquisición dun vehículo motobomba. O rexedor asegura estar "francamente satisfeito polo apoio que desde a Xunta de Galiza se nos está a dar a Ribadeo nesta materia. Hai xa uns meses que asinamos un convenio coa Dirección Xeral de Protección Civil para a adquisición dun camión contra incendios e pola magnitude e cuantía tan importante que supón o seu custe estimado en 180.000 euros, a Consellería pertinente puxo 110.000 euros, quedando o resto para asumir por parte do Concello. Desde aquel momento estiven a facer xestións co conselleiro de Medio Rural e Alfredo Suárez Canal foi tamén sensible a esta circunstancia e participará o seu departamento na financiación deste vehículo coa aportación duns 40.000 euros, e así desta maneira o Concello só terá que aportar 30.000".
Fernando Suárez engade que "coa sinatura deste convenio este vehículo contra incendios deberá comprometerse a participar na vixianza e extinción de incendios forestais no noso ámbito".
O rexedor pensa que "este vehículo que está adxudicado e que foi adquirido hai uns días ainda que non nos foi entregado vai ser un dos mellores de todo o país e da comarca da Mariña pola súa capacidade de motor, pola súa potencia, pola súa capacidade de depósito de auga para 4.000 litros, e independentemente de que o Concello de Ribadeo forme parte do parque comarcal de bombeiros temos entidade dabondo para seguir tendo un vehículo contra incendios coma tivemos sempre dende hai uns 30 anos. Este novo camión ven sustituir a este Pegaso tan antigo que tiñamos, tan vello e que nos ten dado máis dun susto porque nunha continxencia nos puidese quedar parado. Ribadeo ten moitos núcleos rurais e edificios moi grandes que precisan dun servizo que agora quedará mellor cuberto".
 
Free counter and web stats