viernes, 24 de octubre de 2008

20081024 Parque de indianos

O CONCELLO ACEPTA AS EXPLICACIÓNS DE MEDIO AMBIENTE PARA MODIFICAR O PROXECTO INICIAL DO PARQUE DE INDIANOS.
Ribadeo, 24 de outubro de 2008. O concelleiro de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro, asegura que "o equipo de goberno do Concello de Ribadeo aceptamos as explicacións dadas pola Consellería de Medio Ambiente a través do informe emitido por esta sobre o xardín de Indianos". O edil nacionalista di que "como responsable de Parques e Xardíns, debo decir que estiven presente cando se fixo o replanteo, e se encontraron con que as medidas indicadas no proxecto eran o dobre da realidade, ousexa imaxínense facer unha casa de 400 metros cadrados nunha finca de 200. Sería imposible ¿verdade?".
Horacio Cupeiro entende que "a Consellería tiña a obriga de modificar o proxecto e presuntamente a propia Consellería púxose en contacto co Sr.Valdeón e incluso ofrecéronlle a execución da obra, e ao parecer o Sr.Valdeón desestimóuno por non poder executala con ese presuposto. Mediante o novo proxecto houbo que reducir o número de árbores, eliminóuse unha pérgola, modificóuse a fonte, pero non na súa orientación, cambiáronse dúas araucarias por dous magnolios; as zonas duras son as mesmas e o cascallo de pino, tamén ven no proxecto".
O concelleiro de Medio Ambiente lembra que "o adxudicador, segundo o prego no documento 3 di que a obra poderá ser modificada, disminuida, aumentada ou suspendida total ou parcialmente. Logo a Consellería tivo que facelo por razón de espazo, e estou seguro que coa mellor disposición posible en beneficio de Ribadeo, e pensando tamén nos filántropos da emigración que de forma altruista no seu día se acordaron da súa terra natal".
Informe de Medio Ambiente
Cupeiro da lectura ao informe que a Consellería de Medio Ambiente lle remitiu ao alcalde de Ribadeo e que di así:
"-que ese proxecto foi iniciado diante desta Consellería polo anterior alcalde, D.Balbino Pérez Vacas; -que unha vez que a Consellería decidiu financialo, encargou á empresa TRAGSA a execución das obras. Para elo procedeu á formalización do preceptivo replanteo, acontecendo:
-que as medicións que reflectía o proxecto non se axustaban ás dimensións reais do xardín; -que o proxecto inicial contemplaba a eliminación da maioría da masa arbórea existente. Por esta circunstancia o Servizo Técnico desta Delegación Provincial, postulou respectar as árbores que estiveran en boas condicións, e proceder a eliminar somentes aquelas secas, enfermas ou as que presentaban un crecimento inviable por causas da súa localización; -que para extraer as cepeiras e raíces das árbores retiradas, procedéuse a escavar en profundidade. Situación que propiciou a aparición dunha tubería de fibrocemento duns 80 anos de antigüidade que abastecía de auga a unha oa parte da vila de Ribadeo. Nese momento, realizóuse outro reformado e procedéuse á súa substitución por unha de polietileno; -que na primeira parte do xardín, debido a que os caixóns de madeira limitan en grande medida o crecimento normal das araucarias (dúas) que se propoñían plantar neles, decidíuse subsituilas por dous magnolios; -que noutra zona, por motivos estéticos, eliminóuse unha pérgola e substituíronse dúas proxectadas de tubo galvanizado, por outras de madeira laminada; que no contorno da fonte, que no proxecto estaba sen definir, e co gallo de respectar tres árbores existentes de grande porte, modificáronse as dimensións desta (rediseñóuse de menor tamaño), e procedéuse a eliminar o recheo proxectado na súa parte traseira. Incluíronse no diseño uns carreiros de area; -que no proxecto inicial, non ía contemplado ningún sistema de iluminación no xardín, situación que mudou coa colocación de nova farolas que sen dúbida aledarán o lugar en horario nocturno".
O informe de Medio Ambiente tamén di que "para efectuar o correspondente replanteo, o responsable da empresa adxudicataria, o director de obra designado por esta Delegación Provincial, o Xefe de Servizo de Conservación da Natureza e mailo proxectista acordaron reunirse en Ribadeo para efectuar os cambios oportunos. Debido á non comparecenza deste, esta Delegación Provincial, para evitar máis demoras na execución das obras, resolveu que realizaran o devandito reformado conxuntamente os servizos técnicos de TRAGSA e os de Conservación da Natureza desta Delegación. Tamén poño no teu coñecemento, que a propia TRAGSA, cando sacou a concurso a realización da obra, púxose en contacto coa empresa do proxectista para que participara na oferta. O mesmo declinou facelo aducindo a escasa marxe comercial resultante da execución de tal proxecto. Coméntoche para rematar, que as modificacións en ningún momento pretenderon desvirtuar o proxecto, senón adaptalo ás condicións naturais do lugar, respectando o máis posible a conservación dos seus valores naturais".
HORACIO INDIANOS - Share on Ovi

No hay comentarios:

 
Free counter and web stats